Konosuba Anime

Thông báo

Khả năng có mùa 3: 99.9% =))))

Lưu ý

Anime mùa 1 và 2 được chuyển thể từ vol 1-4 light novel

Anime movie được chuyển thể từ vol 5 light novel

Chờ xíu nha...